22 settembre 2012

Anastasia Ivanova, Maurizio Pecoraro, Milan Fashion Week, Spring Summer 2013