25 febbraio 2013

Olga Cerpita, Fausto Puglisi, Milan Fashion Week 2013

 

Cristiana Petrea, MSGM, Milan Fashion Week FW13

Anastasia Ivanova, Massimo Rebecchi, Milan Fashion Week, FW2013

 

Marina Efremova, Massimo Rebecchi, Milan Fashion Week, FW2013

 

Svetlana Jufkina, Caterina Gatta, Milan Fashion Week, FW 2013

Monika Carapina, Catarina Gatta, Milan Fashion Week FW 2013

Gerta Satkeviciute, The Wandering Collective, Milan Fashion Week, FW 2013

 

Anastasia Ivanova, Giorgo Armani, Milan Fashion Week, FW 2013

 

Anastasia Ivanova, Emportio Armani, Milan Fashion Week, FW 2013

 

Flavia Lucini, Philipp Plein, Milan Fashion Week,FW2013

 

Ksenia Sukhinova, Aigner, Milan Fashion Week, FW 13

 

Marina Efremova,Laura Biagiotti, Milan Fashion Week FW13